EFKARDIOS

Wie op zoek is naar aanknopingspunten met betrekking tot de familienaam Goedhart in de periode 1450 tot 1700 is mogelijk nu op de juiste website aanbelandt.

In een poging de diverse, en reeds bekende, Goedhart stamreeksen aan elkaar te verbinden is in de periode 2010-2011 naarstig op het internet gespeurd naar Goedhart-feiten.

Steeds meer archieven geven hun geheimen prijs via het internet en ook de gescande boeken door Google herbergen een schat aan informatie.

De gevonden gegevens zijn gebundeld in een bijna 200 pagina’s tellend document, inclusief de vindplaats.

De data verkregen via internet is openbaar, de verzamelde gegevens bewust niet, dit om te voorkomen dat de gevonden informatie door zoekmachines meer prioriteit verkrijgt dan de brongegevens.

Wie geďnteresseerd is wordt vriendelijk verzocht een email te zenden, de contactgegevens treft u aan op: www.omito.nl

Met vriendelijke groet,
Otto Goedhart

Hieronder, als afbeelding, de eerste tien pagina’s: